BAFTA Awards Search

 • Win LittleBigPlanet

  Development Team

  Gran Turismo

  Kazunori Yamauchi, Yuji Yasuhara, Hiroki Imanishi

  LocoRoco Midnight Carnival

  Kenji Sakai, Saeka Horikoshi, Hiroya Matsugami

  Mario And Luigi: Bowser’s Inside Story

  Shigeru Miyamoto Takashi Tezuka, Hiroyuki Kubota

  Professor Layton And Pandora’s Box

  Akira Tago, Akihiro Hino, Tatsuya Shinkai

  Scribblenauts

  Jeremiah Slaczka, Marius Fahlbusch